На основание Решение №25 от 14.09.2015 г.на  Общинската избирателна комисия-Етрополе, избирателите с увредено зрение или със затруднено придвижване  ще могат да упражнят правото си на глас в две избирателни секции.
За целта са определени секции с единни номера 231800008 гр. Етрополе, Народно читалище „Тодор Пеев – 1871” и 231800011 гр. Етрополе, ОУ „Христо Ботев” – стола.