Предстои втори тур за избор на кмет на общината


На основание чл.87, ал. І, т.1, във връзка с чл. 146 от Избирателния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК Общинската избирателна комисия
РЕШИ:
Допуска до участие във втори тур за избиране на кмет на общината:
1. Димитър Радославов Димитров, издигнат от Местна коалиция ЕТРОПОЛЕ, получил 3359 действителни гласове.
2. Владимир Петров Александров, издигнат от партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ , получил 2254 действителни гласове.
Решението подлежи на обжалване пред централната избирателна комисия.