Днешния 24 ноември работещите в музеите, библиотеките  и галериите  в цялата страна обявиха за "Ден на недоволството", заради малкото предвидени средства в новия проект за Бюджет 2016.
Работещите в музеите и библиотеките в Ботевград и Правец днес протестират символично. Те носят специални лентички, в знак на съпричастност.
„С нашия символичен протест подкрепяме колегите ни от цялата страна – заяви Людмила Чудомирова, директор на общинската библиотека „Иван Вазов”. – Ние настояваме за увеличение на държавния бюджет в частта му за финансиране на културата; за увеличаване финансирането на дейностите на библиотеките. Искаме повече средства за обновяване фонда на библиотеката, както и повече пари за информационната база данни. Не на последно място искаме достойно заплащане за интелектуалния труд” – допълни Людмила Чудомирова.
Тази година библиотеката е закупила нови книги за 600 лева, собствени средства на читалището. Предстои да бъдат закупени още 60 книги на стойност 480 лева по спечелен проект „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информация”.
Символично протестират днес и в Историческите музеи в Ботевград и Правец.
„В проекта за Бюджет 2016 музейните работници са приравнени  с минималната работна заплата – заяви Таня Борисова, директор на Историческия музей в Правец. -  Имаме хора, чиято заплата не стига и 400 лева, а същевременно изискването за заемането на длъжността – „уредник” например,  е магистърска степен” – допълни тя.  
Основен проблем музейните работници виждат и в издръжката на обектите от културно-историческото наследство.
„На нас ни се вменяват прекалено много задължения по опазването на движимото, но вече и по обектите на недвижимото културно-историческо наследство. Не виждам как това може да стане с минималните средства, отпускани по делегираните бюджети на музеите” – заяви Таня Борисова.