Почистването на градския канал е възложено на хората по временната заетост към общината. Половината от задачата вече е изпълнена. Утре работата продължава в горната част на канала - казаха хората от временната заетост. Те почистват коритото на реката от наноси, паднали клони и отпадъци.  Хората от временната заетост вършат работата си отговорно и това е очевидно – коментираха граждани, които днес минаваха покрай канала.