Народният представител от Рефрматорския блок Димитър Делчев през изминалата година има внесени 19 законопроекта, сред които предложения за изменение на Конституцията на  Република България, Мораториум за износ на дървесина, както и
предложения за промени в Закона за МВР, водите, енергетиката,  администрацията, акцизите и данъчните складове, Висшето образование, физическото възпитание и спорта, в Закона за БНБ, в Кодекса за социално осигуряване, Кодекса на труда, Административнопроцесуалния и Наказателния кодекс.

В рамките на парламентарния контрол Делчев е задал 16 въпроса към вицепремиерите Кунева и Бъчварова и министрите Иванов, Павлова, Танева, Вучков, Василева, Танев.
Това показва отчетът за работата на Димитър Делчев като народен представител, избран от Софийска област.

„Аз съм народен представител и дължа на избирателите си отчет за
дейността си. Обратната връзка също е важна, затова всяка седмица имам приемна в различна община, а през останалото време, всеки може да ми зададе въпрос в социалната мрежа”, коментира той.

Делчев е открил приемни в 14 общини в Софийска област, както и в
Благоевград, Кюстендил, Сандански и Гоце Делчев.