Под това мото могат да се намерят откъси от публикации  на историка Александър Тацов за Апостола в историята на град Етрополе в Сборникъ "Книги, статии и материали за София, Столична община и Етрополе".
От Цветан Тацов получихме по електронната поща факсимиле от тези откъси, но за съжаление нямаме техническата възможност да ги публикуваме.
За което се извиняваме на него и нашите читатели.