Народното събрание не приема блокирането от гръцка страна на пропускателни пунктове на границата с България. Това се посочва в Декларация на 43-ото Народно събрание във връзка със задълбочаващата се криза на българо-гръцката граница, предизвикана от блокадите на гръцки фермери. Декларацията беше приета единодушно с гласовете на 186 депутати. Българският парламент настоятелно приканва гръцките власти да предприемат необходимите мерки за въвеждане на ред и за осигуряване на свободно движение през границата. Народното събрание настоява отговорните български институции да продължат усилията си в посока на разрешаване на кризата в двустранен план. Парламентът настоява Европейската комисия в ролята си на пазител на европейските договори и съблюдаващ прилагането им да вземе незабавно отношение по случая, включително и да започне наказателна процедура срещу правителството на Република Гърция. Българските депутати изразяват увереност, че няма да бъде допуснато от гръцка страна кризата да доведе до влошаване на двустранните отношения.