Снимки на картини от фонда на Исторически музей – Ботевград, както и на картини от изложби, организирани в музея, се отпечатват на четвърта и трета корица на списание International Journal on Information Technologies and Security. То излиза от 2009 год. като издание на Съюза на учените в България. За организацията и отпечатването му отговаря Техническият университет в София.
Списанието излиза четири пъти в годината – март, юни, септември и декември. Депозира се в четири български и 14 световни библиотеки - Албания, Германия, Латвия, Молдова, Румъния, Русия, САЩ, Словакия и Украйна и други.


Редактор и издател на списанието е нашият съгражданин проф. Ради Романски – заместник ректор на Техническия университет в София. Всъщност, негова е идеята за популяризиране на картините, дарени на музея от известни български художници.


В брой 1 на списанието за тази година, на четвърта корица, е публикувана снимка на картина на местната художничка Венетка Нитова. През миналата година в списанието бе отпечатана снимка на икона на Стамен Карамфилов,  на стенописите в новата църква в Ботевград с автор Вл. Аврамов и други.


Художественият фонд на Исторически музей – Ботевград наброява 311 произведения – предимно живопис, графики, скулптори. 141 от тях са представени чрез сайта на музея. Постепенно ще бъдат представени и останалите, съобщиха от ръководството на музея.


На редовната сесия през миналия месец Общински съвет Ботевград подкрепи предложението на Мартин Тинчев да бъде създадена временна комисия от 9 човека, която под негово председателство да установи и оцени наличните произведения на изкуството в художествения фонд на музея. Сред членовете на комисията бяха споменати имената на  двама външни експерти от Съюза на българските художници – проф. Велислав Минеков и оряховския художник Любен Генов.


Съгласно чл. 96, ал. 4 от Закона за културното наследство, е създаден регистър с имената на специалистите, които имат право да оценяват произведения на изкуството. На сесията обаче никой не попита, а и не бе уточнено, дали проф. Минеков и Любен Генов са сред лицензираните оценители, както и дали ще са необходими средства за възнаграждения на оценителите.