Волен Сидеров се призна за виновен за случая в Батак, за инцидента в НАТФИЗ, и за случая до Народното събрание от 2013 г. В тази връзка Софийският градски съд ще заседава на 14 март. И трите споразумения са за пробация със задължителна регистрация по настоящ адрес, периодични срещи с пробационен служител и поправителен труд, изразяващ се в месечни удръжки от заплатата. За случая в НАТФИЗ споразумение с прокуратурата е сключил и Десислав Чуколов, което предвижда наказание „пробация“ със същите мерки.