През месец май ще започнат археологическите разкопки край  каменната църква „Свети Георги”.  Тя е обявена за национален паметник на културата, но досега не са правени археолгически проучвания. Те са задължително начало преди да се пристъпи към реставрацията на църквата.
Археологическите разкопки ще бъдат направени под ръководството на Филип Петрунов от Националния исторически музей, който вчера за първи път посети обекта. „Паметникът е запазен до покрив и има всички предпоставки да се превърне в културно-историческа забележителност и място за посещение и отдих” – заяви той.
Започването на археологическите проучвания бе обсъдено по време на срещата на кмета на общината Иван Гавалюгов с директора на НИМ проф. Божидар Димитров преди около месец. „Като община сме задължени да подкрепим тази инициатива и да направим всичко необходимо от финансова, организационна и морална гледна точка” – заяви кметът, който вчера посети църквата „Свети Георги”- Ако се потвърдят предположенията на историците, това място може да се превърне в привлекатено за посещение от туристи и религиозни поклонници от общината, а и от цялата страна” – заяви той.
В продължение на повече от две години инициативен комитет  упражнява натиск върху институциите- местни и национални,  за запазване на този паметник на архитектурата. Плод на усилията им бе и укрепването на църквата, което бе направено през лятото на миналата година. В инициативния комитет са адвокат Росица Симеонова, свещеник Панайот Караушев, Красимир Коцев от църковното настоятелство в Трудовец.