От тази седмица в община Ботевград е назначен  здравен медиатор. Иван Иванов е  със средно образование, работил е в строителството, а през последните няколко години се занимава с търговия. Преди да започне работа като здравен медиатор, той е преминал обучение във Факултета по здравни грижи.
„Целта на здравния медиатор да бъде посредник между ромската общност и здравните и социалните институции. Не е тайна, че здравните проблеми в ромската общност са много повече заради ниския социален статус” – казва Иван Иванов. Той ще работи на четири часа, а продължителността на проекта е до края на годината. Освен помощ при решаването на конкретни случаи, здравният медиатор има амбиция да осъществи и редица мероприятия, целящи повишаване на здравната култура, възпитаване на хигиенни навици и т.н.
Иван Иванов вече е провел поредица срещи с личните лекари в общината, предстоят му срещи с директорите на училищата.