На свое заседание днес Общинската избирателна комисия прие заявлението на Йовелина Сърновска – общински съветник от листата МК  „Гражданско движение за Ботевградски обществен просперитет”,  за напускане на Общинския съвет поради служебна ангажираност. На нейно място трябваше да влезе следващият кандидат с най-много действителни преференции – д-р Сия Петрова. Тя се отказа по същата причина. Така отстъпва мястото си на Георги Гърбиджанов. Той ще положи клетва като общински съветник от листата на ГДБОП на предстоящото заседание на Общинския съвет.
Георги Георгиев Гърбиджанов е 36-годишет, IT специалист в "Булгартрансгаз" АД. Завършил е "Комуникационна техника и технологии" в Технически университет - София. Семеен с едно дете. Владее английски, ползва гръцки и руски.