За поредна година Община Етрополе ще подкрепи
кампанията „ДА ИЗЧИСТИМ ЕВРОПА", която ще се проведе н а 23.04.2016 г. /събота/. Събраните чували с отпадъци може да бъдат предадени на определени за целта пунктове. Нека заедно се включим в доброволческата акция за реализиране на кампанията и да изчистимОбщина Етрополе!
ЖЕЛАЕЩИТЕ ДОБРОВОЛЦИ МОГАТ ДА ИНФОРМИРАТ ЗА УЧАСТИЕТО СИ НА ТЕЛ. 0720/68205


СПИСЪК НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОБЕКТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПУНКТОВЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 23.04.20Х6Г.
1. Междублокови пространства в кв. 128 ПУНКТ ЗА СЪБИРАНЕ: на бул. „Руски"
2. Междублокови пространства в кв. 131 ПУНКТ ЗА СЪБИРАНЕ: на бул. „Руски"
3. Междублокови пространства в кв. 8 ПУНКТ ЗА СЪБИРАНЕ: до фирма „Еуросток"ЕООД
4. Бул. „М. Искър" до моста на бул. „А. Стамболийски" ПУНКТ ЗА СЪБИРАНЕ: на бул „М.Искър"
5. До моста на стария гробищен парк ПУНКТ ЗА СЪБИРАНЕ: на бул. „М. Искър"
5. По пътя за „Мелна" при моста ПУНКТ ЗА СЪБИРАНЕ покрай пътя
6. Около чешма „Чардакли" при моста ПУНКТ ЗА СЪБИРАНЕ: покрай пътя
7. Поляната при „Хаджирашовата чешма" ПУНКТ ЗА СЪБИРАНЕ: до поляната