Със Заповед РД-15-337/08.07.2008 г. на кмета на общината инж.Богомил Георгиев е насрочен нов търг за имота на училището в с.Ямна.
Цената
на имота отново е 500000 /петстотин хиляди/ лева и стъпка при наддаването от 5000 /пет хиляди/ лева.
Търгът е с „явно наддаване” и ще се проведе на 01.08.2008 година от 10:00 часа в стая № 301 в административната сграда на общината.
Заявленията за участие се подават в Общинския център за услуги и информация на гражданите в Етрополе до 17:00 часа на 31.07.2008 г.
Оглед на обекта е насрочен за 25.07.2008 г. и на 30.07.2008 г. от 10:00 до 14:00 часа.
Заповедта е публикувана в последния брой на в-к „Етрополски преглед”.