През миналата година Георги Георгиев, тогава кмет на Ботевград, сега съветник, заведе две дела срещу собствениците на сайта botevgrad.com  Иван Гавалюгов, понастоящем кмет на Ботевград, и Тихомир Найденов, който след местните изборите също влезе в новата управа на града като общински съветник от Местна коалиция „Гражданско движение за ботевградски обществен просперитет”. 


Причина да предприеме съдебна битка срещу тях станаха статиите Кметът заплашвал проверяващи полицаи от ОДМВР София област” и „Георгиев натъжен и разстроен от статия в botevgrad.com. Оплакал се в съда”.


Опитите на бившия градоначалник да опровергае по съдебен ред изнесените факти в двете публикациите претърпяха пълно фиаско. Сега Георги Георгиев ще трябва да се бръкне в джоба, макар и не толкова дълбоко, за да плати на Гавалюгов и Найденов разходите за правна защита, възлизащи на 800 лева. Нищожна сума за видимо високия стандарт на живот, който Георгиев демонстрира и след  финала на своето 12-годишно кметуване…


Но да се върнем отново на съдебните дела. Оказа се, че и двете тъжби на ищеца не са съобразени с изискванията  за съдържание, съгласно НПК. Поради това съдът ги оставя без движение и му дава срок да отстрани нередностите по тях.  Георги Георгиев подава молби в определения срок, но  правораздавателният орган отново установява, че са допуснати нередности. Поради тази причина делата в Ботевградски районен съд са прекратени.  Затова ищецът подава частни жалби в Софийски окръжен съд.  По тях са образувани две дела.  По едното подсъдимите не се защитават и то е върнато за разглеждане в  Ботевград.  В насроченото съдебно заседание обаче Георгиев не се явява, което е основание за приключване на първото дело.  Вероятно  обезсърчен от резултатите на местните избори,  Георги Георгиев се отказва и от второто дело, като заявява в изрична молба, че си оттегля тъжбата. Именно по това дело са  присъдени разноски за адвокатски хонорар на ответната страна. 


Дали Георги Георгиев ще си плати доброволно разноските по делото, или ще се наложи намесата на съдия-изпълнител - развръзката предстои.