На редовното сесия вчера ОбС обсъди и прие годишните финансови отчети на „Родина 75 И” ЕООД в ликвидация и доклада на ликвидатора Милчо Илчев. 


По време на обсъждането се чуха различни мнения относно управлението и състоянието на сградния фонд и имуществото на фирмата. Според Йордан Йорданов, за да се привлекат купувачи, „Родина 75И трябва да се продава на парче, а не като цяло, както досега. Последва странно изказване от бившия кмет, при когото общинската фирма прекрати дейността си и в нея влезе ликвидатор. „Мисля обаче и съм убеден, че „Родина” е бил от източниците за финансови средства на общината”, заяви Георги Георгиев и изрази несъгласие с мнението на Йорданов. По неговите думи „през годините, независимо от всичко, „Родина 75 И” е била съхранена като цяло" и освен това е имало „почти готов купувач, който е давал 1 400 000 лв.”


„За съжаление състоянието на имуществото на „Родина 75И” не е  такова, каквото на всички ни се иска да бъдe. Една не малка част от машините са приведени в състояние, в което не могат да работят поради разграбването на електродвигатели, кабели и други части от тях. Поне така ги заварихме, въпреки че помещенията бяха запечатани. Има и други липси, ценни неща са изкарани оттам. Влизано е през прозорци и от други места. Това означава, че имуществото на „Родина 75И” не е било добре охранявано и стопанисвано”, контрира кметът Иван Гавалюгов. Той не обвини директно ликвидатора  Милчо Илчев за състоянието на имуществото на фирмата, макар Илчев да е имал договор за материално отговорно лице на дружеството в ликвидация. 


„По наше време не е влизано”, подметна Георги Георгиев.  


„Вероятно се е случило около изборите, може би в безвремието”, отговори Гавалюгов. "То сигурно и дългът се е натрупал след изборите?!", риторично заключи настоящият кмет.