Общински имот от 109,75 квадратни метра, намиращ се на първия етаж в сградата на бившата общинска фирма „Родина 75И“, ще бъде предложен за продажба. На вчерашното редовно заседание Общинският съвет одобри първоначалната пазарна тръжна цена на обекта - 75 700 лева. 18 съветници гласуваха „за“, а 4-ма - "въздържал се". 


Помещението е отдадено под наем. Използва се за физическа активност. Желание да го придобие е изявил наемателят, съобщи кметът, когато на дневен ред бе тази докладна. Продажбата ще стане чрез провеждане на търг с тайно наддаване.