Преките чуждестранни инвестиции в страната /отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията/ по предварителни данни възлизат на 61,6 млн. евро за април 2016 г. при 196,2 млн. евро за април 2015-а. Това показват данни от изследването "Ключови показатели" на Националния статистически институт. За януари-април преките чуждестранни инвестиции в страната са в размер на 429,1 млн. евро /при 782,2 млн. евро за януари-април 2015 година/. Преките инвестиции в чужбина за април 2016 г. по сезонни данни нарастват с 6,4 млн. евро /при намаление с 42,7 млн. евро за април 2015 година/. За януари-април 2016 г. преките инвестиции в чужбина нарастват със 17,3 млн. евро /при намаление с 16,1 млн. евро за януари - април 2015 година/. За април 2016 г. портфейлните инвестиции - активи по сезонни данни, се понижават с 88,5 млн. евро при намаление със 188,1 млн. евро за април 2015 година. За януари-април 2016 г. те се понижават с 31,8 млн. евро при намаление с 45,5 млн. евро за същия период на 2015 година. За април 2016 г. портфейлните инвестиции - пасиви, по сезонни данни за април 2016 г. нарастват с 9,8 млн. евро при намаление със 164,5 млн. евро за април 2015 година. За януари-април 2016 г. портфейлните инвестиции - пасиви, се повишават с 1 090,4 млн. евро при увеличение с 1 070,5 млн. евро за същия период на 2015 година. Външнотърговското салдо от стоки и услуги през първото тримесечие на 2016 г. е положително. Износът на стоки и услуги се увеличава с 0,3 на сто, а вносът на стоки и услуги намалява с 1,3 на сто спрямо същия период на предходната година.