Български институт по метрология (БИМ)
Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“ (ГД „МИУ“)
Сектор ЛОВЕЧ


УВЕДОМЯВА
лицата, които използват средства за измерване на територията на община Етрополе, в областите определени в чл. 5 от Закона за измерванията - търговски плащания, здравеопазване, измервания свързани с обществената безопасност, че поради промяна на териториалния обхват на структурните звена на ГД „МИУ“, е необходимо да заявяват средствата за измерване за проверка в ГД „МИУ“, сектор ЛОВЕЧ
След 19.07.2016 г. ще бъде извършвана проверка на везни на място на използването им – в търговски обекти за хранителни и нехранителни  стоки, за които заявлението ще се попълва на място при извършването на проверката.
Формуляр на заявление за проверка може да се изтегли и от сайта на БИМ:
http://bim.government.bg/uploaded/files/354-Zaqvlenie-proverka-sredstva-za-izmervane-na-masa-pritejateli.doc
За контакти:
r.mitkova@bim.government.bg
0878 241 568 – Росица Миткова – началник-сектор Ловеч
068/ 603 172 – лаборатории.