Преди създаване на ОП БКС общината е плащала месечно по 36 000 лв. /с ДДС/ на  частната софийска фирма „Еко Ес Мениджмънт” по договор за извършване на услугата „сметосъбиране и сметоизвозвозване” в Ботевград. След създаване на ОП БКС разходите за същата дейност са намелели с 14 257 лв. на месец. /ОП БКС функционира от 20 февруари тази година/. Това сочи отчетът за дейността на предприятието за първите шест месеца на годината. За отчетния период общият размер на разходите за сметосъбиране и сметоизвозване възлизат на 93 494 лв., които се разпределят така: наем за автомобили – 10 908 лв.; горива – 18 442 лв.; ремонт на автомобили – 5 599 лв.; заплати и осигуровки – 52 291 лв.; застраховки автомобили – 650 лв.; съдове за твърди битови отпадъци /130 бр. – 240 литра/ - 4 992 лв.; други разходи – 632 лв. 


ОП БКС събира и извозва отпадъците на територията на Ботевград и вилна зона Зелин, където са разположени 695 броя съдове за твърди битови отпадъци тип „Бобър”и 2065 кофи с обем 110 литра и 240 литра. 


Съдовете тип „Бобър”, разположени в централната градска, се извозват шест пъти седмично, останалите от същия тип – два пъти в седмицата, а кофите – един път седмично. 


В отдел „Сметосъбиране и сметоизвозване” на ПО БКС работят 16 човека – ръководител звено – 1, шофьор на тежкотоварен автомобил – 3-ма, сметосъбирач – 11, и общ работник – 1. Това се посочва още в отчета на предприето за първото полугодие на 2016 год. 


Общата численост на персонала на предприятието е 37 човека. 17 са ангажирани в отделите „Чистота и благоустройство” и „Ремонт и поддръжка”. В отчетат е акцентирано върху видовете извършена работа и техническата обезпеченост. Разходите за дейността на тези два отдела са в размер на 69 757 лв.: заплати и осигуровки – 40 977 лв., горива и смазочни материали – 906 лв. други разходи /включват посадъчни материали, торове и препарати за растителна защита/ - 27 874 лв. 


Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи са в размер на 27 927, 29 лв., пише в отчета на ОП БКС. Документът е внесен за обсъждане на редовната сесия на Общинския съвет, която ще се проведе от 9 часа в пенсионерския клуб във Врачеш. Сесията ще бъде изнесена, тъй като съветниците ще обсъждат информация за социалното, икономическото и териториалното развитие на селото.