На днешното редовно заседание на Общински съвет Ботевград, което се проведе във Врачеш, бе разгледано предложение на общината за отпускане на 3 600 лева (от собствени приходи) за осигуряване на дърва за огрев /по 5 кубика/ на членовете на общинската организация на ветераните от войната, които са 11 на брой. По тази докладна отношение взе Георги Стефанов Георгиев в качеството си на гражданин и бивш председател на Клуба на военните (ДНА) в Ботевград. Той предложи да се подпомогнат и военноинвалидите в общината, които наброяват 10 човека. Кметът Иван Гавалюгов заяви, че няма нищо против предложението. То бе подкрепено и от общинските съветници.