И тази година Община Ботевград съдейства на гражданите, които желая да си закупят дърва за огрев, като приема заявления от тях. Заявлението е по образец, съдържа името на заявителя, адрес за доставка, количество и вид на дървесина, както и телефон за обратна връзка. Подадените заявления ще се предоставят своевременно на Държавно горско стопанство – Ботевград. 


Жителите на селата, желаещи да се снабдят с дърва за огрев, подават заявление със същото съдържание в кметството на съответното населено място. 


Да припомним, че и през миналата година кметът Иван Гавалюгов проведе среща с ръководствата на Северозападното горско предприятие и на Държавно горско стопанство – Ботевград, на която бяха разисквани проблемите с доставките на дърва за огрев на населението. Тогава Общината пое ангажимент да улесни гражданите, приемайки техните заявления и проследявайки дали те са удовлетворени.


На срещата тогава бе уточнен и начинът, по който в бъдеще ще се осъществява извозването на добитата дървесина от сечищата. След спечелването на търга и сключването на договори, фирмите, заедно с представители на Горското и кметовете по места, ще провеждат работни срещи, на които ще уточняват с протокол маршрутите на извозващите камиони, както и техния тонаж.