Както вече съобщихме, в информацията за териториалното, административното и социално-икономическо развитие на село Врачеш, кметът Марин Бончовски посочва, че след изграждане на канализацията голяма част от улиците са били възстановени и преасфалтирани, но впоследствие са пропаднали. Във връзка с това община Ботевград, като страна по договор със съответната фирма-изпълнител, ще си упражни правомощията като се възползва от гаранциите, разписани в него.  


Договорът е от 2014 година. За земната основа гаранцията е 15 години, за канализацията и канализационните отклонения – също толкова, за асфалтовото покритие – 5 години. От изпълнението на договора са изминали не повече от две години. Това съобщи кметът Иван Гавалюгов. Още днес той е издал заповед да се състави комисия от общински служители и кмета на село Врачеш Марин Бончовски, която ще има за задача да обходи всички обекти и да състави констативен протокол.  Общината ще покани и представител на фирмата-изпълнител – Консорциум „Хидро Врачеш”, да вземе участие в проверката. 


„Съгласно констативния протокол ще имаме съответните претенции към фирмата-изпълнител за гаранционно възстановяване на нарушените настилки. Същото нещо ще се случи и с договорите, които общината е сключила за изпълнение на други обекти, по които има видими дефекти, и те все още са в период на гаранционна поддръжка”, заяви Гавалюгов.  


В Трудовец също предстои проверка на качеството на възстановителните дейности след полагане на канализация, съобщиха още от общинското ръководство.