Община Ботевград обяви обществена поръчка с предмет „Доставка на четири броя нови леки автомобили за нуждите на Община Ботевград".  Част от техническите изисквания са: тип на купето - Хечбек или MPV, брой врати - 5, тип на двигателя - 4-ри цилиндров, мощност на двигателя (к.с.) - минимум 74 и задвижване – предно.


Прогнозна стойност на поръчката е 48 000,00 лв. без вкл. ДДС, общо за четирите автомобила. Участниците трябва да осигурят минимален гаранционен срок за доставените автомобили: 60 месеца или 100 000 км. пробег след подписване на приемо-предавателен протокол за изпълние на възложената доставка. Също така те ще са задължени да осигурят и безплатна пътна помощ за срока на гаранционния период и при възникнали фабрични дефекти. Срокът на доставка  не трябва да е по-дълъг от 90 дни.


Срокът за подаване на оферти е 17:30 часа на 18.08.2016 г., като те ще бъдат отворени ден по-късно - 19 август в 14:00 часа.