Бюрата по труда в цялата страна приемат документи на кандидати за работа в Германия по условията на Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия относно заетост на работници за разширяване на техните професионални и езикови познания

Офертите на Централата за чуждестранно и специализирано посредничество в Бон включват свободни работни места за: готвачи, келнери, хотелиери (за сервиране на закуска, почистване на стаи, обслужване и др.), администратори/нощни портиери, специалисти в системната гастрономия (предимно за Mc Donald’s ресторанти в Южна Германия), медицински сестри (за поликлиники, социални служби и домове, старчески домове и др.), селскостопански специалисти (растениевъди, агрономи, градинари, горски работници, механици на селскостопански машини), занаятчии (зидари, бетонджии, арматуристи, бояджии, шлосери, заварчици, стругари и др.), месари и продавачи.

За всички специалности се изисква завършено професионално образование и познания по немски език, свързани с професията. Друго условие е възрастта на кандидатите да не надвишава 40 години. 
Българите ще работят 1 година с възможност да продължат работа още шест месеца. Местоработата им ще е предимно в западната част на Германия.

Туристическите кадри се търсят за семейни предприятия (малки и средни хотели и ресторанти), както и за големи хотелски вериги; селскостопанските специалисти – за фамилни и малки частни стопанства; занаятчиите – за семейни и средни предприятия, и концерни; месарите – за големи и средни комбинати; продавачи - за средна големина обекти.

Документи се примат до 19 септември 2008 год.
Жителите на община Ботевград, които проявяват интерес към предложените работни веста, могат да получат повече информация в дирекция “Бюро по труда”.