Правителството одобри проект на споразумение между Агенцията за ядрено регулиране на България и Комисията за атомна енергия на Гърция. С него ще бъде променено споразумението от 15 февруари 1991 г. между Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели към Министерския съвет и Комисията за атомна енергия на Гърция за оперативно уведомяване при ядрена авария и обмен на информация за ядрени съоръжения, съобщават от пресслужбата на МС. Подписването на новото споразумение е инициирано по взаимно решение на двете страни с цел актуализиране на информацията по отношение на данните на пунктовете за връзка за целите на оперативното уведомяване при ядрена авария, както и на списъка на ядрените съоръжения в двете страни, тъй като след подписването на двустранното споразумение през 1991 г. са настъпили промени в статуса и количеството на ядрените съоръжения.