За миналата година събраните местни данъци и такси  до 31 август са 2 823 000 лева, а за същия период на тази година събраната сума е 3 245 000. Това стана ясно от справка на Дирекция „Местни дънци и такси”- Ботевград.
По-високата събираемост се дължи на мерките, които общината предприе за  оповестяване имената на длъжниците. Явно това даде ефект и и граждани и фирми погасиха задълженията си – коментира днес кметът Иван Гавалюгов.
„Явно, че хората разбират, за което им благодаря, че тази община се издържа действително с техните данъци. Разбират,  че е важно данъците да  се плащат, а отговоността на общинското ръководство е да изразходва тези средства разумно и ефективно и те да се върнат в мерки за подобряване състоянието на общината и в крайна сметка повишаване качеството на живот на хората” – коментира днес Иван Гавалюгов.