Хората с доходи под линията на бедността от 300 лв. ще имат право на безплатна правна помощ за сметка на държавата. Това предвижда законопроект на правосъдното министерство, съобщиха от там. Юридическите консултации и евентуалната защита пред съд ще се плащат от Националното бюро за правна помощ. Условието е човекът да докаже, че доходите му са под официалната линия на бедността от 300 лв. Тя се определя ежегодно от правителството.

Служебните адвокати и сега се плащат от държавата. Със записването на линията на бедността обаче се разширява кръгът на хората, които могат да получат безплатен адвокат.

"Социалният праг, или така нареченият гарантиран минимален доход, въз основа на който се определя правото на социални помощи на гражданите, е много нисък - 65 лв., и от момента на определянето му през 2009 г. не е променян. Това значително ограничава кръга от лица, имащи право на правна помощ. Разликата в размера на гарантирания минимален доход и линията на бедност от 300 лева е значителна. Поради това се счита за по-справедливо по отношение на граждани с особен социален статус да се използва линията на бедност като критерий за предоставяне на правна помощ", пише в мотивите към законопроекта.

Регионалните центрове на бюрото ще правят изнесени правни консултации по места, съобщиха още от правосъдното министерство. Те ще се дават по малки населени места в съответните области или в социалните домове.

Да се получават 15-минутни безплатни правни консултации от адвокати на националния телефон 0700 18 250, е друга предвиждана промяна. Той ще работи от 9 до 17 ч. Националният номер бе въведен първоначално през 2013 г. Тогава обаче инициативата се финансираше от Норвежкия финансов механизъм. Според правосъдното министерство към телефона е имало голям интерес