Общественото обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград се проведе вчера от 18 часа в малкия салон на читалище „Христо Ботев”. Присъстваха неколцина граждани и служебно ангажирани лица – общинското ръководство, началникът на РУ Ботевград Васил Гергов, служители в администрацията и няколко общински съветници. Сред съветниците обаче не бе Цанко Цанов от ГЕРБ, който на сесията през юли тази година заяви, че Наредба №1 се нуждае от съществени промени, които трябва да бъдат подложени на широко обществено обсъждане. С този мотив той предложи внесената тогава докладна за промени в определени текстове в подзаконовия нормативен акт да отпадне от дневния ред въпреки разясненията на кмета Иван Гавалюгов, че това ще затрудни работата на новосъздадената дирекция по обществен ред и сигурност.

„Броят на присъстващите не е без значение, но по-важно е да успеем заедно да сглобим една действително работеща и относително справедлива наредба. И най-важното – тя да се прилага. През изминалите няколко месеца, откакто ефективно функционира Дирекция „Обществен ред и сигурност”, основната функция на която е прилагане и спазване на Наредба №1, започна недоволство от определени засегнати страни именно от факта, че се прилагат разпоредбите в тази наредба. Сега имаме  възможност, ако считаме, че те не са добре описани и регламентирани, да ги променим, за да отговарят в максимална степен на обществения интерес”, каза Иван Гавалюгов в началото на общественото обсъждане.

Първото предложение, което кметът направи, бе заведенията с открити площи, които се намират в жилищните райони, да работят до 23 часа, а със закрити – до 24 часа, като работното време важи за цялата година. Работното време на заведенията  в нежилищните райони да бъде фиксирано до 24 часа, предложи още Гавалюгов. По сега действащата наредба заведенията работят до 23.30 часа през летния сезон и  до 22.30 – през зимния. Присъстващите собственици на заведения, сред които общинските съветници Силвия Христова и Петър Петров от ОББО, бяха на мнение, че през седмицата заведенията могат да съобразят с по-раннния час, но в петък и събота, когато има най-голям наплив от клиенти, работното време да бъде удължено до 24 часа. И общинският съветник Иван Начев -също съдържател на заведение, се обяви против затварянето на заведенията в 23 часа, като се мотивира, че не може да върне клиентите, които идват в 10 или 10.30 часа. Собственикът на ресторант „Нептун” и още две заведения на територията на Ботевград – Петко Митев, сподели, че затваря в 1 часа, но иначе спира музиката в 11.30 часа, а последните поръчки се приемат в 11.45 часа. Той изрази становище, че му е рано да преустановява работа в 24 часа.

В обсъждането се включи и общинският съветник Филип Филипов. Той призова колегите си от местния парламент да не дават примери със случаи, които са изключение. „Влизам в положението на търговците, тъй като и аз самият съм търговец. Знам, че всеки от нас гони някакви обороти, но ние трябва да влезем и в положението на хората, които живеят около нас, около заведенията, каза Филипов. –Учудвам се, че на обсъждането няма повече хора. Лично с мен са разговаряли няколко търговци, които не са доволни от това работно време. Доста хора около тези търговци пък не са доволни, че те работят до еди колко си часа. Лошото е, че не ги виждам тук. Може би, независимо какво ще приемем, и едните ще са недоволни, и другите ще са недоволни. Затова трябва да направим компромис, който няма да удовлетвори и двете страни, но все пак нека се опитаме да постигнем някакво средно положение”, допълни той.

По време на обсъждането стана ясно, че с мотивиране искане до кмета ще бъде удължавано работното време на заведенията, в които има заявени балове, сватби и  други организирани тържества. Гавалюгов уточни, че това е регламентирано и в сега действащата наредба.

Собствениците на заведения, неспазващи  работното време, фиксирано в наредбата, ще бъдат санкционирани. Във връзка с това общината обмисля въвеждането на нови санкции. Така например една от тях може да бъде отнемане на разрешителното за дейност за определен период от време.

Друг нов момент в Проекта за изменение и допълнение на Наредба №1 е въвеждането на синя зона за паркиране. Кои райони ще бъдат маркирани като сини зони в Ботевград, това ще решава Общинският съвет. Паркирането в синя зона в рамките на един час ще струва един лев. Предвижда се абонамент за тези граждани, които имат търговски обект или жилище в районите със синя зона. Първоначално срещу заплащане за паркиране ще се издават талони, а впоследствие ще се заплаща чрез пускане на есемес.
Според Петър Петров въвеждането на сини зони ще „оскъпи живота в Ботевград”.

В Проекта за изменение и допълнение на Наредба №1 ще бъде ясно регламентиран ангажиментът на гражданите да почистват тротоарите и бордюрите пред домовете си, както и да поддържат растителността в дворовете си, така че да не представлява опасност за пешеходците и автомобилите.

На всеки три месеца кметът на общината ще представя на Общинския съвет отчет за осъществения контрол по наредбата, а началникът на полицията ще внася информация всеки месец за броя на подадените сигнали и съставените актове. Това се предвижда още в проекта за изменение и допълнение на Наредба №1 на община Ботевград.