В изпълнение на дейностите по проект “Изработване на Общ устройствен план” и на основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Ботевград насрочва обществено обсъждане, което ще се състои на 08.01.2021 г. от 11:30 часа в зала „Ботевград‘‘.


На основание чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, в периода 08.12.2020 г. – 08.01.2021 г. ще се провеждат консултации по Предварителен проект на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към Общ устройствен план на община Ботевград. 


В изпълнение на заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, във връзка с КОВИД-19, възражения и предложения по така обявения Общ устройствен план на община Ботевград могат да се изпращат писмено на e-mail obshtina@botevgrad.bg Те ще бъдат протоколирани в деня на общественото обсъждане.