Амбицията на Министерството на финансите е тази година дефицитът в държавния бюджет да е под един процент, каза по време на парламентарния контрол министърът на финансите Владислав Горанов. Министърът отговори на въпрос на народните представители Петър Славов и Мартин Димитров относно възможностите за намаляване на заложения бюджетен дефицит на касова основа от 2 на сто за 2016 г. Към края на август излишъкът в салдото на бюджета е от 3,3 млрд./ 3,7 на сто от БВП/, докато година по-рано излишъкът е бил 662 млн. лева. Бюджетната позиция се подобрява с три процентни пункта, посочи Горанов. Амбицията ни е положителните тенденции да бъдат затвърдени. Дефицит под един процент ще позволи голяма част от парите, определени за финансиране на дефицита, да бъдат спестени във фискалния резерв и да се използват за плащания по държавния дълг през 2017 година. Ако тези резултати се запазят МФ смята през 2017 година да не емитира нови дългови книжа. Запитан дали още тази година бюджетът може да бъде балансиран /без дефицит/, Горанов каза, че още е рано за такова твърдение. Той подчерта че няма да се променя разходната част на бюджета до края на годината, въпреки увеличената събираемост и всички събрани средства в повече ще отидат само за намаляване на дефицита. Това означава, че независимо от рисковете до края на годината, салдо ще бъде под един процент и близо до балансиран бюджет, заяви той.


Амбицията на Министерството на финансите е тази година дефицитът в държавния бюджет да е под един процент, каза по време на парламентарния контрол министърът на финансите Владислав Горанов. Министърът отговори на въпрос на народните представители Петър Славов и Мартин Димитров относно възможностите за намаляване на заложения бюджетен дефицит на касова основа от 2 на сто за 2016 г. Към края на август излишъкът в салдото на бюджета е от 3,3 млрд./ 3,7 на сто от БВП/, докато година по-рано излишъкът е бил 662 млн. лева. Бюджетната позиция се подобрява с три процентни пункта, посочи Горанов. Амбицията ни е положителните тенденции да бъдат затвърдени. Дефицит под един процент ще позволи голяма част от парите, определени за финансиране на дефицита, да бъдат спестени във фискалния резерв и да се използват за плащания по държавния дълг през 2017 година. Ако тези резултати се запазят МФ смята през 2017 година да не емитира нови дългови книжа. Запитан дали още тази година бюджетът може да бъде балансиран /без дефицит/, Горанов каза, че още е рано за такова твърдение. Той подчерта че няма да се променя разходната част на бюджета до края на годината, въпреки увеличената събираемост и всички събрани средства в повече ще отидат само за намаляване на дефицита. Това означава, че независимо от рисковете до края на годината, салдо ще бъде под един процент и близо до балансиран бюджет, заяви той.
Амбицията на Министерството на финансите е тази година дефицитът в държавния бюджет да е под един процент, каза по време на парламентарния контрол министърът на финансите Владислав Горанов. Министърът отговори на въпрос на народните представители Петър Славов и Мартин Димитров относно възможностите за намаляване на заложения бюджетен дефицит на касова основа от 2 на сто за 2016 г. Към края на август излишъкът в салдото на бюджета е от 3,3 млрд./ 3,7 на сто от БВП/, докато година по-рано излишъкът е бил 662 млн. лева. Бюджетната позиция се подобрява с три процентни пункта, посочи Горанов. Амбицията ни е положителните тенденции да бъдат затвърдени. Дефицит под един процент ще позволи голяма част от парите, определени за финансиране на дефицита, да бъдат спестени във фискалния резерв и да се използват за плащания по държавния дълг през 2017 година. Ако тези резултати се запазят МФ смята през 2017 година да не емитира нови дългови книжа. Запитан дали още тази година бюджетът може да бъде балансиран /без дефицит/, Горанов каза, че още е рано за такова твърдение. Той подчерта че няма да се променя разходната част на бюджета до края на годината, въпреки увеличената събираемост и всички събрани средства в повече ще отидат само за намаляване на дефицита. Това означава, че независимо от рисковете до края на годината, салдо ще бъде под един процент и близо до балансиран бюджет, заяви той.

Прочети повече на: http://www.novini.bg/news/378568-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B2-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-1.html