Народното събрание прие актуализацията на държавния бюджет на второ четене. С актуализацията на бюджета депутатите гласуваха възможност правителството да поеме външен дълг в размер до 1 млрд. лв. Това стана при гласуване на второ четене на промените в Закона за държавния бюджет. Според текст от актуализацията на бюджета Министерският съвет може да поема външен държавен дълг, включително чрез емисии на държавни ценни книжа на международните пазари, в размер общо до 1.0 млрд. лв. или тяхната равностойност в друга валута при условия за последваща ратификация. Гласуваха 201 народни представители, от които 107 – „за”, 87 – „против”, 7 – „въздържал се”. В обяснение на отрицателния си вот Станислав Иванов от ГЕРБ заяви, че управляващото мнозинство по всякакъв начин се опитва да замаже истината за заема от 1 млрд. лв. Цветомир Михов от ГЕРБ също обясни, че е гласувал против и попита каква е позицията на финансовия министър за този заем.