Осъвременяване на пенсиите съобразно средния осигурителен доход ще струва на държавата допълнителни 1,7 млрд. лева на година, изчисляват от НОИ


Пенсиите ще бъдат индексирани с 2,4% от 1 юли 2017 г. Това съобщи управителят на Националния осигурителен институт (НОИ)  Бисер Петков, който днес участва в заседанието на парламентарната комисия по труда и социална политика.


Припомняме, че според новите правила на пенсионната реформа, от 2017 г. до годината, в която процентът на тежестта на осигурителния стаж от 1,1% достигне 1,5%, отпуснатите пенсии няма да се осъвременяват по швейцарското правило. Според промените пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, ще се преизчисляват всяка година от 1 юли на всяка календарна година, следваща годината на отпускане на пенсията. Увеличението ще е с увеличения процент на тежестта на осигурителния стаж, който ще се определя със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година и който няма да бъде по-малък от полагащото се увеличение по швейцарското правило. Предвидено е този начин на преизчисляване на пенсиите да продължи да се прилага дотогава, докогато процентът на тежестта на осигурителния стаж достигне 1,5%.


Комисията днес обсъди различни варианти за осъвременяване на пенсиите, включително и предложения на пенсионерски организации за осъвременяване на всички пенсии с размера на средния осигурителен доход.


Осъвременяването на всички пенсии, отпуснати до 2015 г., с актуалния размер на средния осигурителен доход, както настояват пенсионерски организации, би струвало 1,7 млрд. лева на година на бюджета на Държавното обществено осигуряване, допълни Петков.


Според финансовите разчети на НОИ, направени на базата на искането на пенсионерските организации, това би означавало разходите за пенсии да се увеличат с по 140 млн. лева месечно или общо 1,7 млрд. лева за година, каза Бисер Петков.


„Факт е, че има изоставане в размера на старите пенсии”, коментира той. По изчисления на НОИ най-много изостават пенсиите, отпуснати до 2009 г. Петков обясни, че причината е, че през годините пенсиите са били индексирани не по формула и правило, а според финансовите възможности на бюджета на Държавното обществено осигуряване.
Петков напомни, че едва от три години се прилага швейцарското правило като метод за осъвременяване на пенсиите.


Относно предложението на пенсионерите Петков обясни още, че следва да се вземе под внимание и фактът, че средният осигурителен доход постоянно нараства през годините. Ако се приеме подобен подход, при който пенсиите се индексират с актуалния размер на средния осигурителен доход, то при един и същи осигурителен принос новоотпуснатите пенсии ще са с около 80% по-високи.


Петков каза, че не са предвидени средства за преизчисление на пенсиите в тригодишната бюджетна прогноза, както и в разработката на бюджета на ДОО за 2017 година. За да се случи, трябва да бъде взето общо решение и да се регламентира в Кодекса за социално осигуряване. „Въпросът е дали това е поносимо”, коментира Петков и уточни, че мерките, насочени към индексиране на всички пенсии, са много скъпи.


Той допълни, че за 2017 г. разходите на Държавното обществено осигуряване за пенсии ще достигнат 9 млрд. лева.


Според КНСБ пенсионерите имат основания за исканията си, но осъвременяването на пенсиите трябва да минава през формулата за изчисляване на пенсиите, а не през актуалния осигурителен доход, защото не е адекватно спрямо осигурителния принос през годините.


Според синдиката най-справедливият подход е инедксацията да става през формула и чрез даване на тежест на всяка година осигурителен стаж (както е записано и в закона, бел. авт.). Това, за което КНСБ обаче ще настоява в хода на бюджетната процедура, е повишените приходи от събрани осигурителни вноски и от ръста на минималната заплата – около 280 млн. лева, да се насочат към увеличение на пенсиите, още повече, че и осигурителната вноска за фонд "Пенсии" от догодина се увеличава с 1 процентен пункт.


Въпросът за преизчислението на всички пенсии се поставя всяка година. Припомняме, че в началото на тази, когато още министър на труда и социалната политика беше Ивайло Калфин, той изчисли, че подобна индексация на всички пенсии спрямо сегашния среден осигурителен доход ще доведе до чувствително увеличение на всички пенсии, но ще струва 3 млрд. лв. годишно.