НЕКА ХОДИМ ПЕША,
НЕКА ИЗПОЛЗВАМЕ ВЕЛОСИПЕД!


Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) се провежда всяка година в периода 16-22 септември. Целта й е да насърчи европейските общини да въведат и подпомагат устойчивия транспорт. През 2017 година „Европейската седмица на мобилността” се фокусира върху „Чиста, споделена и интелигента мобилност“, а мотото е „Заедно стигаме по-далеч“.
Чрез използването на общи средства за придвижване можем да намалим разходите си и да намалим въглеродния отпечатък. Най-доброто от всичко е, че можем да срещнем нови хора и да направим пътуването по-разнообразно!
Ръководството на Община Етрополе апелира към гражданите и служителите на Общинска Администрация - Етрополе да подкрепят инициативата “Пеша на работа” като през периода на кампанията се придвижват пеша или с велосипед до работното си място.
ЗАЕДНО СТИГАМЕ ПО-ДАЛЕЧ!