Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец август 2016 г. е 755,00 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.09.2015 г. до 31.08.2016 г. е 755,60 лв. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец септември 2016 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.