През 2017 год. си година общината е вложила: 8 570 лв. за изкърпване на улици /595 кв.м/ в село Литаково; 21 220 лева за текущ ремонт на паметника и околното пространство в центъра на селото; 3 660 лв. за ремонт на покрива на читалището; 25 000 лв. за ремонт на ограда и бетонова площадка на детската градина; 3 000 лв. за доставка и монтаж на детски съоръжения в двора на детската градина;  5000 лв. за подмяна на водопровод /300 м/ за обществени чешми. Това съобщи вчера кметът Иван Говалюгов на среща с жители на Литаково, която се състоя вчера в пенсионерския клуб на населеното място. Също така той информира присъстващите какво ще бъде извършено в селото през 2018 год.


“Запознати сме с Вашите предложения за извършване на различни СМР дейности. Имаме намерението и желанието да изпълним една не малка част от тях“, каза Иван Гавалюгов. По негови думи генералното решаване на проблема с водоснабдяването в селото ще се постигне с реализирането на проект по програмата за развитие на селските райони. “Община Ботевград е кандидатствала. До голяма степен имаме увереност, че ще сключим договор за финансиране“, обясни кметът Гавалюгов. Той посочи, че в проекта е включена останалата неподменена част от водопровода -17  км.


Плануван е ремонт на сградата на кметството. Общината ще кандидатства за финансиране на цялостен ремонт по Програма за развитие на селските райони.


Община Ботевград предвижда да извърши ремонт на читалището в Литаково със собствени средства, тъй като по новия прием на Програмата читалищата не са допустими като обекти за финансиране, обясни Иван Гавалюгов. Ориентировъчната сума, която ще бъде заложена, е в размер на 60 000 лева. Най-напред ще бъде ремонтиран покривът на читалището.  


Какво друго предстои да бъде извършено в селото през следващата година: канализация по ул. “Мургаш“ /200 м/; канализация по ул. „Спас Соколов“ /160 м/; Текущ ремонт на асфалтово покритие по ул. “Люто Войвода“ /1000 кв.м/; облагородяване на мястото около паметника в центъра на Литаково /предстои направата на вертикална планировка/.


Детската градина в селото е включена в проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Той ще бъде финансиран от Националния доверителен екофонд. Има издадено разрешение на строеж, но все още не е сключен договор за финансиране. Възможно е отпускането на средствата да бъде забавено поради нови изисквания на Фонда. Ако една община кандидатства с повече обекти, както в случая община Ботевград – за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в шест детски градини, средства за всеки следваш обект се отпускат, след като предходният бъде въведен в експлоатация. Това разясни кметът Иван Гавалюгов. Той съобщи още, че и през следващата година общината ще осигури средства за подобряване на материалната база на детската градина. 


Гавалюгов уведоми присъстващите на срещата, че двама служители, назначени към кметството, ще се грижат за поддържането на обществените зелени площи в селото.


Думата за въпроси, предложения и мнения бе предоставена на жителите на Литаково. Живеещи на ул. Боговина поискаха да се положи асфалт върху онази част от нея, по която е изграден водопровод. 


Станислав Борисов - учител в ОУ “Васил Левски“ – с. Литаково, направи предложение за изграждане на игрище за различни спортове върху общински терен до младежкия дом. “Игрището ще се използва пълноценно. Децата и младите хора имат нужда да изразходват своята енергия. Затова трябва да се създадат подходящи условия за спорт, който е и средство за борба с агресията сред подрастващите“, каза той. Предложението бе подкрепено от директора на учебното заведение Тодорка Петрова. Тя сподели, че двете действащи училищни сгради в Литаково са най-старите в общината и не разполагат с подходящи условия за спорт.