Общински съвет Ботевград даде своето съгласие за отпускане на финансови средства в размер до 15 000 лева от собствени приходи на община Ботевград за експлоатация, поддръжка и управление на уличното осветление на територията на цялата община.


„Подменихме много стари осветителни тела, поставихме енергоспестяващо LED осветление на много нови места и това доведе до изчерпване на заложените бюджетни средства в дейност "Осветление на улици и площади" в приетия бюджет на община Ботевград за 2016 г. Средствата ни трябват за поставянето на икономично улично осветление на още няколко възлови места в общината, което сме предвидили до края на годината“ – обясниха от общинското ръководство.


Решението беше взето на осемнадесето извънредно заседание, което се състоя вчера - 13.10.2016 г. от 17:00 часа в малкия салон на читалище "Христо Ботев 1884" Ботевград.