Днес кметът Иван Гавалюгов, придружаван от зам.-кмета Цветелин Цветков и управителя на ВиК Цветозар Гаврилов,  се срещна с жители на Трудовец. Срещата се състоя в пенсионерския клуб на селото. Тя започна с изпълнение на вокална група “Весел живот“. Групата изпя две песни, с които поздрави гостите и присъстващите жители на Трудовец. Кметът на селото – Веселин Драганов, също бе на срещата.


“Проблемите на Трудовец са ни познати. Те са свързани с водоснабдяването и състоянието на част от уличната мрежа. Работим за генералното им решаване, а не за замазване на положението“, каза във встъплението си кметът Иван Гавалюгов. Той обясни на присъстващите, че към момента селото не попада в обхвата на нито една европейска програма за финансиране подмяната на водопровод.


“Две са оперативните програми през програмен период 2014-2020 година, по които се финансира подмяна на водопровод. Едната е “Околна среда“, но по нея имат право да кандидатстват населени места или агломерации с населени е над 10 000 еквивалент жители. Другата е за развитие на селските райони, по която се финансират проекти за подмяна на водопровод само в населени места с под 2000 еквивалент жители. Това обаче неозначава, че ние не търсим възможности за решаване на проблемите на селата Трудовец и Врачеш, което също не попада в обхвата на тези програми“, обясни кметът на Ботевград.


Иван Гавалюгов съобщи, че в момента се изготвя техническия проект, на който може да се издаде разрешение за строеж, за цялостна подмяна на водопровода в селото. Проектирането ще бъде финансирано със собствени средства на общината. За целта Общинският съвет е гласувал да бъдат отпуснати до 70 000 лева. Това съобщи още той. “Решихме да не губим време и да не се оправдаваме с това, че няма европейско финансиране. Проектът ще бъде готов до края на годината. Опциите за финансиране са директна държавна целева субсидия от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и собствени средства, с които да започнем поетапна подмяна водопровода“, разясни Гавалюгов. Той съобщи още, че в периода 21-31 октомври  ще бъде подменен 450 метра водопровод по улица “Георги Попиванов“. Това е проблемен участък от водопроводната система на населеното място.


“Възнамеряваме всяка година със собствени средства да подменяме водопровода в проблемните участъци и да изграждаме канализация там, където няма“, подчерта кметът.


По време на срещата бяха поставени и въпроси, свързани с електроснабдяването в един от кварталите на населеното място, отреждане на временни площадки за изхвърляне на зелени и строителни отпадъци, лошото състояние на конкретни улици – “Поп Михо“, която по думи на жителка на селото “не е виждала асфалт от 30 години“, ул. “Черковна“ и други. 


Иван Гавалюгов съобщи, че организира среща с представители на ЧЕЗ, на която кметовете на населените места ще имат възможност да поставят проблемите с електроснабдяването. 


В отговор на въпросите за необходимостта от ремонт на определени улици в селото, кметът информира присъстващите, че към ОП БКС е създадено звено за ремонт и поддръжка на общинската собственост. “В момента това звено се оборудва с необходимата техника, с която то ще може да извършва тази дейност. Така няма да се губи време за провеждане на обществени поръчки за избор на фирми-изпълнители“, допълни Гавалюгов.


Жители на селото се поинтересуваха защо е увеличена цената на питейната вода. Кметът разясни, че водата не е увеличена, а в сметките за вода на ботевградчани и трудовчани вече се начислява такса за пречистване на отпадни води.