В Трудовец най-много средства от собствени приходи на общината са вложени за въвеждане на мерки за енергийна ефективност – основен ремонт на покрив и дограма, в сградата на детската градина  – 209 900 лева. През следваща година ще бъде извършен ремонт на ел. инсталацията и топлоизолация на външните стени. Предвижда се и подмяна на обзавеждането, ще бъдат закупени нови креватчета, гардеробчета, масички. Това съобщи кметът Иван Гавалюгов на срещата с жители на Трудовец, която се проведе вчера в пенсионерския клуб на селото. 


Ремонтът на читалището също е приоритетна дейност, за изпълнението на която са вложени 66 280 лева. Средствата са разходвани за ремонт на по-голяма част от покрива, отоплението и подмяна на дограмата. Предстои да бъде извършен ремонт и на другата част от покрива, за която има подадени сигнали в общината, че е протекла, както и на детската библиотека.


За почистване на реките Касица, Бистрица и Черниш бяха заделени 12 000 лв. Процесът на почистване не е приключил, той ще се извършва на етапи.  


През настоящата година е направен ремонт на съблекалнята на спортното игрище, като за тези цел общината е отпусна 10 000 лева. 


За асфалтиране на улиците “Бистрица“, “Васил Цоцов“ и в махала “Манастирица“, изкърпването на ул. “Отец Паисий“ и други са отпуснати 60 000 лв. 


От собствени средства на общината са осигурени 3 500 лева за подмяна на осветлението в парк “Ракитин“.  


От общинския бюджет са осигурени 25 000 лева за подобряване на водоснабдителната система в село Трудовец. Във връзка с това кметът Гавалюгов съобщи пред присъстващите, че общината е изготвила проект, издадено е и разрешение за строеж, за цялостна подмяна на водопреносната врежа в Трудовец.


"Търсим финансиране, кандидатстваме по няколко програми. Едната е на Министерството на околната среда и водите – ПУДООС. По нея се допуска подмяна на водопровод, но само когато е комбинирано с подмяна на канализация. В момента сме възложили тази връзка – проектиране и изграждане на канализация по улици, по които такава няма.“, обясни Иван Гавалюгов. Той съобщи, че отделно от това общината е поискала средства от бюджетния излишък на държавата за финансиране на етап 1 от проекта за подмяна на водопровода в Трудовец.  


Също през тази година е извършена подмяна на три спирки в селото за около 15 000 лева.  Кметът уточни, че към момента не е завършена вертикалната планировка около тях. 


Допълнително са вложени 9 000 лева за изкърпване на дупки по така наречения инжекционен метод, при който не се налага изрязване на асфалта. 


Общината е отпуснала еднократна финансова помощ на 17 майки от Трудовец, родили през 2018 год. Други средства, влезли в селото: държавна субсидия за читалище “Н. В. Ракитин“ – 29 313 лв. ; общинска субсидия за читалището – 2 877 лв.; провеждане на Първи фолклорен фестивал на клубовете по народни танци “Златни нишки“ – 1 500 лв. 


Еднократна помощ за Великден, осигурена от общината, са получили 28 жители на селото. Лицата, ползващи услугата “Топъл обяд“, са 16 на брой. Шестима души ползват услугата “Личен асистент“. Същият брой жители на селото са преминали безплатен профилактичен преглед за пенсионери, а 35 – безплатен кардиологичен преглед. Тези прегледи също са за сметка на общината. 


“Със сигурност има още много проблеми, най-вече в инфраструктурата на село Трудовец, които трябва да бъдат решени и за които се изискват немалко средства. Опитали сме се да подредим дейностите според тяхната важност, така че да можем да ги обезпечим финансово и да ги реализираме“, посочи кметът Гавалюгов. 


След изказването на Иван Гавалюгов бе дадена думата на присъстващите за въпроси, коментари и предложения.


Поставени бяха проблеми с водоснабдяването на конкретни улици - “Александър Стамболийски“, “Дунав“  и други. Управителят на „ВиК Бебреш” Цветозар Гаврилов пое ангажимент да се извърши проверка по подадените сигнали. Той уведоми присъстващите, че до края на годината в Трудовец ще влезе в действие автоматизирана система за контрол на налягането. „ Когато има по-голямо потребление, крановете ще се отварят автоматично, когато е по-малко, те ще се затварят, с което ще се избегнат както споменатите проблеми, така и аварии по водопреносната врежа”, обясни той. 


Към водното дружество и общината бе отправена благодарност за това, че направиха всичко възможно за разрешаване на един дългогодишен проблем – липсата на питейна вода във вилна зона „Лозята”. Водоснабдяването на местността се осигурява от водохващането на „Поп Нако”.  От същия водоизточник се захранва и цялото село. 


По време на срещата стана ясно, че Трудовец е единственото село, което няма проблем с присъединяването на абонати към газопреносната мрежа. Това е така поради факта, че  за населеното място има одобрена схема за газификация. В момента се изготвя проект за газификация на вилна зона „Лозята”, обясни изпълнителният директор на „Балкангаз 2000” АД Михаил Димитров. По негови думи абонатите в Трудовец са над 500. 40 са присъединени през тази година. Около 22-ма са подали заявления през последните два месеца. Във връзка с това Михаил Димитров посъветва хората да не чакат зимния период, а да подават своите заявления много по-рано. 


По повод запитвания, кметът Гавалюгов информира присъстващите, че по настояване на жители на Трудовец ще бъдат поставени изкуствени неравности за ограничаване на скоростта на три места по главния път – при Габър, в района на завод „Граммер” и центъра на селото. За целта общината е изготвила проект, който е внесен за съгласуване в Агенция „Пътна инфраструктура”, тъй като става дума за път от републиканската пътна мрежа. 


Общинското ръководство доведе до знанието на присъстващите, че в селото са определени места за изхвърляне на строителни отпадъци – при оранжерията, и на растителни – в района на гробищния парк. Те се събират там, след което се извозват до съответните отредени площадки в Ботевград, обясни зам.-кметът Цветелин Цветков. 


Да се асфалтира отсечката от гробищния парк на селото към вилната зона, да се обърне внимание на нагънатия асфалт при спирката в центъра на селото, да се предприемат стъпки за възстановяване на неработещите обществени чешми, да се монтират камери за видеонаблюдение поне на три места в парк „Ракитин” – това бяха част от поставените проблеми в хода на срещата. 


По отношение на полагането на асфалт и изкърпването на дупки по уличната мрежа, общинското ръководство разясни, че кметът на селото и общественият съвет към него внасят предложенията в общината. Същото така бе уточнено, че към цялостно асфалтиране на улици се пристъпва след изграждане или подмяна на водопровод по тях. И през идната година Община Ботевград ще продължи да осигурява средства от собствени приходи за ВиК инфраструктурата, подчерта кметът Иван Гавалюгов.