Към 14:30 ч. „Балкангаз 2000“ АД възстанови газоподаването за всички потребители в община Ботевград. При забелязани нередности или установени проблеми да се ползват обичайните  средства за връзка с дружеството -напомнят от "Балкангаз".