Уважаеми жители на община Етрополе,


На 28 октомври от 10.30 до 17.00 часа в зала № 312 в сградата на Общинска администрация – Етрополе ще работи ПРИЕМНА за обновяване и корекция /актуализация/ на данни на клиенти на ЧЕЗ.
В нея можете да заявите допълване или корекция на лични данни,   пререгистрация, смяна на адрес и различни уточнения с цел актуализация на информация за клиентите на дружеството.
Гражданите, които искат да посетят приемните, трябва да са титуляри по партидата, за която се заявява услугата или да носят в себе си нотариално заверено пълномощно, издадено от титуляра. 
За справка ще ви бъде необходима и лична карта, както и следните документи:
1. За пререгистрация е необходим документ, доказващ правото на владеене на имота \нотариален акт, нотариално заверен договор за покупко-продажба на имота, удостоверение за наследници, договор за наем и др.\
2. За промяна\корекция на лични дании и\или адрес на потребление е необходим документ, указващ местонахождението на имота \нотариален акт, нотариално заверен договор за покупко-продажба на имота, договор за наем, удостоверение от Общинска администрация и др.\


УСЛУГИТЕ СА БЕЗПЛАТНИ!


Приемната се реализира с активното съдействие на кмета на Община Етрополе –  Димитър Димитров  и неговия екип.