Както сме Ви информирали вече, на извънредното заседание, което се проведе на 13 октомври, ОбС Ботевград уважи молбата на управителя на МБАЛ Ботевград д-р Филип Филев да бъде освободен от длъжност по взаимно съгласие, считано от 15 октомври. Към днешна дата решението на местния парламент не е връчено на общинското ръководство. 


„Тук имаме спор. Юристът на Общинския съвет твърди, че решенията на общинските съветници,  в качеството им на представители на собственика на капитала на търговското дружеството, влизат в сила веднага. И така е действано до момента. Председателят на ОбС, според консултациите, които той е направил, нямам идея с кого, твърди, че трябва да има 14-дневен срок, за да влязат в сила тези решения. Може би, спазвайки такъв срок, не ми е връчил все още решението. Чакам официалното решение на ОбС, въпреки че знам какво е то, за да пристъпя към прекратяване на договора на д-р Филев. След като му бъде прекратен договорът, той престава да има функциите на управител, но остава такъв до отписването му от търговския регистър, което пък може да стане, ако има избран друг управител. Нито една болница не може да остане без управител, коментира кметът Иван Гавалюгов. –Към днешна дата юридически ботевградската болница си има управител и той се казва д-р Филев, въпреки решението на Общинския съвет. Неговият договор все още не е прекратен, което означава, че той трябва да си изпълнява функциите на управител на болницата, за което ще му се начислява заплата. Ако той не ги изпълнява, означава че нарушава договора си за управление”, допълни Гавалюгов. 


Кметът сподели още, че до него достигнала информация, че д-р Филев не ходел на работа. „Възложил съм да се направят съответните проверки не за това дали той ходи на работа, или не, а относно финансовото състояние на болницата към момента. Но това безвремие е най-вредното, което можеше да се случи. Казах го и на сесията – според мен е едно безвремие по отношение управлението на МБАЛ Ботевград. В някои отношения го наричам и умишлена пасивност. В крайна сметка Общинският съвет, като представител на собственика на капитала на общинското търговско дружество, трябва да се събере в най-скоро време и да избере временно изпълняващ длъжността „управител” на болницата до избор на нов управител”, коментира Иван Гавалюгов. Той заяви, че ще настоява този въпрос да се разгледа на редовното заседание другата седмица /четвъртък/ или по-рано.  


На заседанието на 13 октомври не се стигна до избор на временно изпълняващ длъжността „управител” на МБАЛ Ботевград. Кметът предложи кандидатурата на д-р Марияна Горгачева, а съветникът от ОББО Йордан Йорданов  – на д-р Иван Багелейски. Те обаче събраха по равен брой гласове. Тогава Иван Гавалюгов предложи компромисен вариант – двамата да поемат временно управлението на болницата.  Д-р Багелейски и поддръжниците му от ОББО изразиха категорично несъгласие. 


Друга идея дойде от съветника Георги Георгиев: „Значи най-елементарното  е: склони бе, г-н Гавалюгов, наведи глава малко, да гласуват  трима човека от твоЙте  да се избере д-р Багелейски, той си провежда конкурса и точка по въпроса.”.


Иван Гавалюгов отговори, че предлага д-р Горгачева, тъй като й има доверие.  


По време на заседанието стана ясно от изказвания на двамата кандидати, че нямат намерение на участват в конкурса за управител на МБАЛ Ботевград.