В началото на този месец Орлин Цветков спечели конкурса за управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград“ ЕООД. На редовната юлска сесия на Общински съвет Ботевград, която се провежда в момента, председателят на комисията по провеждане на конкурса – Борис Борисов, зам.-кмет на Община Ботевград, внесе предложение за одобряване на класирането и избиране на Орлин Цветков, класиран на първо място с оценка много добър 4,92, за управител на МБАЛ за срок от три години.


Предложението бе подкрепено от 25 общински съветници, 1 се въздържa  - Ангел Ангелов от групата на ПП МИР.