Кметът Иван Гавалюгов: Кризата с водата е логически резултат от безхаберието през годините на всички нива: Напоителни системи, ВиК, община и държава.


Преди много години язовир "Бебреш" е решил проблема с водоснабдяването на Ботевград и го-лемите села в общината. И оттогава никой не е влагал нито средства, нито е правил сериозни усилия да поддържа тази инфраструктура. Публична тайна е, че по довеждащите водопроводи на Напоителни системи има течове, които са от години, да не кажа от десетилетия. Но тъй като обемът на язовира е голям, това досега не е създавало проблем за потребителите на вода. Но в един момент освен ботевградското ВиК дойде и друг голям консуматор какъвто е ВЕЦ-ът при Врачеш. Той разбира се си има договор с Напоителни системи, но количествата вода, които черпи, съчетано с продължителните засушавания през последните години, допринесоха до по-бързото изпразване на язовира.


Можеше ли тази ситуация да се предвиди и избегне?


Искам да кажа, че до последно никой от Напоителни системи не можеше да каже кога точно от язовира няма да може да се подава към ВиК. Явно разчетите им за обемите и количества вода в "Бебреш" не са прецизни. Въпреки това общинското дружество ВиК от почти две седмици се подготвя за кризисна ситуация: почти денонощно се отстраняват аварии на довеждащи водопроводи на "Напоителни системи", така че да се затворят всички течове. Освен това речните водохващания са почистени и в системата се вкарва цялото налично количество. В момента се подменя една от малките тръби на водопровод от река Бистрица за Трудовец с по-голяма, така че селото ще се захрани с повече вода. 


Предвиждаме да доставим мощни помпи, които ще бъдат монитрани на язовира, така че да изпомпват вода, която да се подава по тръбопровода на ВиК. Категорично ще инвестираме средства в речните водохващия, така че ботевградчани да получват чиста планинска вода.