Учителите в България вече ще подлежат на задължителни психопрегледи в началото на всяка учебна година. До 30 септември педагозите от училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие трябва да представят пред работодателите си документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на определени заболявания като шизофрения, психични разстройства, туберкулоза, педофилия и др. Това гласи текст от нова наредба на здравното министерство за заболяванията, застрашаващи живота и здравето на учениците. Изискването бе остро разкритикувано от синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа", които дори поискаха оставката на здравния министър Петър Москов.

Наредбата на здравното министерство е на базата на новия училищен закон, който изисква МЗ, съгласувано с просветното ведомство, да определи заболяванията, при наличието на които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

В документа са посочени 9 болести и отклонения, с които не бива да са учителите - шизофрения, разстройства на настроението, епилепсия, психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на психоактивни вещества, педофилия, персисиращи налудни разстройства, туберкулоза и др. Всяко от тях следва да се удостовери от съответния специалист - по психиатрия, по нервни болести и т.н. Според наредбата при заемане на длъжност на педагогически специалист за първи път лицата трябва да представят документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на въпросните заболявания, издаден до три месеца преди постъпване на работа. Подобен документ обаче, показващ, че човекът е психично здрав, трябва представят пред шефовете си всички учители, и то в началото на всяка учебна година в срок до 30 септември. От мотивите към наредбата става ясно, че предварителните медицински прегледи ще се заплащат от лицата, кандидатстващи за работа, а периодичните ще са за сметка на работодателя, т.е. училището.

Досега нямаше изискване за ежегодни прегледи, медицинско свидетелство се изискваше от учителите единствено преди постъпване на работа. От МОН коментираха, че новите изисквания са в интерес на здравето и живота на децата.