На 12 ноември 2015 година Иван Гавалюгов положи клетва като кмет на Община Ботевград. Каква е равносметката за първата година от мандата – на този въпрос, зададен по време на днешния брифинг с медиите, той отговори, че я нарича встъпителна, тъй като съществената работа, свършена през нея, е идентифициране на проблемите и установяване на реалното състояние на общината. По думи на кмета то никак не е добро.  


Един от основите приоритети пред новата общинска власт е подобряване качеството на водоснабдяването. "Във връзка с това през първата година от мандата бяха предприети конкретни действия за решаване на проблемите в това направление", посочи кметът.  


„Със средства от общинския бюджет през тази година сменихме близо два километра водопроводи и изградихме няколко стотин метра канализация. Разбира се, това са само частични решения на проблемите с ВиК мрежата. Общината изготви и кандидатства с няколко проекта по програми за развитие на селските райони. Единият е за подмяна на седем километра главен водопровод в Ботевград. Кандидатствали сме за държавна целева субсидия от бюджета на страната. Разработихме проект за довеждаш водопровод за Скравена (4 километра). Има и издадено разрешение за строеж на този проект. Изготвихме още три проекта по програмата за развитие на селските райони. Те са за подмяна на водопроводи в Новачене, Скравена и Литаково – общо 42 километра. В момента е обявена процедура за избор на проектант за подмяна на водопроводните мрежи на Врачеш и Трудовец. 


В момента обследваме състоянието на канализацията на територията на общината. Целта е да изготвим проект и с него да кандидатстваме за финансиране. Това са само малка част от нещата, които сме предприели през първата година от мандата”, сподели Иван Гавалюгов.  


Какво още свърши новото общинско ръководство в рамките на първата година от своето управление – вижте от отчета, публикуван ТУК.