На извънредно заседание на ОбС, което бе свикано веднага след редовното, кметът Георгиев внесе предложение да бъде увеличено възнаграждението на общинските съветници от 30 на 110 лв. Той уточни, че в месечните заплати е включена сумата от 50 лв. с която местните депутати да покриват част от сметките си на мобилните телефони.

Предложено бе още да бъде утвърден и месечен лимит за служебните мобилни апарати на служители от общинската администрация и кметствата, както следва: по 100 лв. за зам.-кметовете, секретарят на общината, председателят на ОбС,  директорите на дирекции, гл.архитект, началниците на отделите “Инвестиции” и  “АОКП”, кметовете на кметства, кметските наместници и техническия сътрудник в общината; по 90 лв. за юрисконсултите и по 50 за шофьорите.

Съветниците подкрепиха единодушно предложението на кмета. Общината ще осигури необходимите средства от собствени приходи – стана ясно на сесията.