В дневния ред на днешното заседание на ОбС, което се проведе в Трудовец, бе включена докладна, с която кметът Георгиев предлага да бъдат образувани осем самостоятелни урегулирани поземлени имота върху стадион „Светкавица”. Преди разглеждане на точката, обаче, градонъчълникът обяви, че оттегля предложението си. „Има подписка от граждани, които изразяват недоволството си от идеята да бъдат построени ромски къщи на стадион „Светкавица”. По тази причина се налага да определим друго място за реализирането на социалния проект ”, мотивира решението си Георги Георгиев.