Софийска област е сред регионите в страната, които са успели да се възстановят от финансовата криза и да възвърнат икономическите си показатели от 2008 година, преди тя да засегне България. Това показва 5-годишен анализ на Института за пазарна икономика, според който Софийска област, заедно с областите София, Варна, Стара Загора, Габрово, Пловдив и Бургас, са водещите и най-добре развити в икономическо отношение региони у нас. Те вече са преодолели ефектите от кризата върху инвестициите и пазара на труда. Това съобщава пресцентърът на Областната администрация. 


Изследването показва още, че спрямо БВП на човек, София вече е достигнала средноевропейските нива, което се дължи и на най-многото усвоени средства от Европейските фондове. Това според анализаторите означава, че София „вече е Европа“. По този показател Софийска област отново е с много добър резултат и се нарежда на четвърто място сред останалите области в страната с БВП на глава от населението 11 544 лв., като на първите три места са София, Стара Загора и Варна.


Що се отнася до инвестициите, там процесът на възстановяване също става все по-видим на областно ниво. Макар и преките чуждестранни инвестиции да стагнират последните години, разходите за дълготрайни материални активи (ДМА), които са другият основен показател за инвестиции, разкриват по-оптимистична картина, посочват от ИПИ. Около 1/3 от областите в страната вече отчитат разходи за ДМА, които надхвърлят предкризисните стойности. Това до голяма степен се дължи на интензивното усвояване на европейски средства в периода 2014-2015 г. заради приключването на предходния програмен период и последната възможност за усвояване на средства от него през 2015 г., се посочва още в доклада.


Софийска област е сред най-атрактивните за чуждестранните инвеститори дестинации, отчитат от ИПИ и уточняват, че това се дължи на непосредствената близост до столицата. Размерът на ЧПИ към края на 2014 г. е 1,24 млрд. евро, което е с около 84 млн. евро по-малко от пика в края на 2012 г. Въпреки този спад, чуждите инвестиции в Софийска област ос¬тават вторите най-високи спрямо населението – 5216 евро/човек при средно ниво за страната от 3006 евро/човек.


През 2014 г. в Софийска област се забелязва увеличаване на инвестициите на предприятията в дългосрочни материални активи. В съотношение с населението е регистрирана най-високата стойност от 2008 г. насам – 2353 лв./чо¬век при средно ниво за страната от 2786 лв./човек.


Общините в Софийска област постигат шестия най-висок темп на усвояване на европейски средства като бенефициенти на оперативните програми. Към края на май 2016 г. те са усвои¬ли общо 229 млн. лв., което прави по 965 лв./човек от насе¬лението при средно 688 лв./човек за страната. Най-висока усвояемост постигат общините Костинброд (4295 лв./човек) и Пирдоп (4284 лв./човек).


Докладът на ИПИ посочва още, че Софийска област е сред шестте региона в цялата страна, които продължават да привличат хора, заселващи се от други области.