Петя Запрянова, учител по БЕЛ и руски език в СУ „Христо Ясенов“- Етрополе взе участие в III Международна научно-практическа сесия „Руският език в глобалното образователно пространство“, която се състоя от 15 до 17.11.2016г. в Камчия.
В рамките на три дни повече от 140 български учители по руски език в детски градини, училища, университети и центрове за работа с деца и младежи обсъждаха актуалните проблеми на преподаването на съвременния руски език, модерните образователни технологии, руската литература, култура, а също и предметите, които се преподават на руски език.
Специалисти от Държавния институт по руски език „А. С. Пушкин“ обучиха участниците по стандартите на Министерството на образованието и науката на Русия, като програмите за квалификация са съобразени и с новите моменти в Закона за предучилищното и училищното образование в България.